Löss

Hästar kan ibland bli utsatta för löss. Oftast är det nedsatta, sjuka och äldre djur som blir angripna, men löss kan även förekomma på friska hästar med mycket päls. Vintertid och på senvintern/våren är det främst som lössen förekommer.

Den pälsätande lusen (bovicola equi) är den vanligare lusen och är rödbrun till färgen och ca 3 mm lång.
Den blodsugande lusen (Haematopinus asini)är någpt större och gulbrun.
Lusäggen, gnetterna, är vita och förväxlas lätt med mjäll. De går att se med blotta ögat.
Lössen lägger ägg i hästens päls och lever hela sin livscykel på hästen, som är ca 2-3 månader.
Det kan vara svårt att se att hästen har fått löss, då symtomen ofta kommer smygande.
Ibland får man leta riktigt länge för att hitta en lus, de gömmer sig gärna i pälsen nära huden.

 

Symtom
Vid löss får hästen hårlösa, eller delvis hårlösa fläckar. Pälsen ser maläten ut, och kala fläckar kan förekomma på huvud, hals, bog och ljumskar. Hästen blir mjällig. Hästen får klåda främst på hals, bog och huvud, men också ljumksar och rumpa är ställen där de ofta blir angripna. Hästen kliar upp små sår och kan bli stressad av klådan.

Pälsen blir ofta matt och lite raggig. Hästen kan vid svåra angrepp, tappa hull och magra av och därmed sätta extra lång päls för att försöka hålla värmen. Därför bör man vara extra noga med att kontrollera så att hästen inte fryser vid regn eller nederbörd, samt vid kallt väder.
Vid rejält angripna hästar, tappar pälsen sin vattenavvisande, samt värmande funktion och hästen får svårt att hålla värmen.

Behandling 
En lusangripen häst ska alltid behandlas!
Det är väldigt stressande för en häst att gå obehandlad och lössen försvinner inte av sig självt. Borstar och annat som kommer i kontakt med den angripna hästen ska rengöras, gärna med det lusmedel som hästen får.
Vid konstaterande av löss kan veterinär skriva ut recept på t.ex. sebacil, en lösning att dränka in hästens päls med.
Det finns en del som använt sig utav receptbelagda medel (såsom frontline till hund tex), eller receptbelagda pour-on vätskor, men dessa är inte lika effektiva mot den pälsätande lusen som på den blodsugande lusen.

Behandling ska alltid upprepas med intervall på några veckor.

En lusangripen häst behöver bygga upp sitt immunförsvar med hjälp av vitaminer och mineraler, för att återgå till "normal status" efteråt. En häst som återkommande får löss, har ett immunförsvar som är satt ur spel och behöver byggas upp från grunden med ett ordentligt vitamin- och mineraltillskott.

 

 

Fotskabb

Mer info kommer.